Business

Irodánk a vállalkozói életben történő eligazodáshoz biztos támaszt nyújt ügyfelei részére.

Ennek megfelelően az Ügyvédi Iroda szakértő szaktanácsadást nyújt a polgári, gazdasági jog területén, gazdasági társaságok részére akár Magyaroszágon akár Olaszországban.

Olasz nyelven dolgozó ügyvédi iroda

M&A Cégfelvásárlások, Átalakulás

Irodánk közreműködik Gazdasági Társaságok, speciális jogi entitások fióktelepek, kereskedelmi képviseletek holdingok, vegyes vállalatok alapítása, megszüntetése, az esetleges társasági jogvitákkal kapcsolatos ügyletek és cégfelvásárlások M&A ügyletek során beleértve az előzetes cég és piacelemzést, a szükséges due diligence - átvilágítást, a kereskedelmi tárgyalásokon történő részvételt, szerződésszerkesztést.

Az ügyletek során külső szakértőként könyvelő, könyvvizsgáló közreműködését vesszük igénybe.

Spciális szolgáltatásként külföldi ügyfeleink székhelyszolgáltatást is igényelhetnek.

Olaszországi cégalapítás

Közbeszerzések

Közbeszerzési tárgykörben irodánk külföldi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságok részére elsősorban ajánlattevői oldalon széles körű tanácsadást biztosít.

Tevékenységünk a piaci ismeretek megszerzését követően a közbeszerzési eljárás valamennyi szakaszára kiterjed, így teljes körű támogatást nyújtunk a részvételre jelentkezés, a tárgyalások és az ajánlattétel során, valamint a szerződéskötés során.

Fizetésképtelenségi eljárások, Felszámolási eljárások

Irodánk a fizetésképtelenségi eljárások területén az eljárások valamennyi szakaszában mind hitelezői, mind adósi képviseletet biztosít.

Munkatársaink speciális szakértelemmel rendelkeznek a felszámolási eljárások során igénybe vehető lehetőségek tekintetében és magas szintű segítséget nyújtanak az esetleges hitelezői tárgyalások során valamint a fizetésképtelenségi helyzet büntetőjogi vonatkozásának értékelése során.

Ingatlanügyletek

Irodánk kiemelt területét képezik az ingatlanügyletek a legkisebb ingatlan adásvételtől a jelentős ingatlan beruházásokig. Az ingatlanakvizíciók előkészítési szakaszában az építési területeknek, ingatlanoknak felkutatását, az adásvétellel kapcsolatos tanulmányok előkészítését, felmérését és a jogi előkészítést végezzük.

A szerződéskötés és során az okiratok szerkesztése mellett az ügylet törvényességét biztosítja irodánk.