Bevezetés az új “Cégkapu”-ba

2017.09.05.

Mi a Cégkapu?

A gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől kötelező a Cégkapu használata.
A gazdálkodó cégek hivatalos ügyintézését, az államigazgatási szervekkel történő kapcsolattartását, mindennapi kommunikációját innentől elektronikus úton, a Cégkapun keresztül kell majd bonyolítsák. A Cégkapu az elektronikus kapcsolattartást hivatott életre kelteni a Hatóságok, és a gazdasági társaságok között, lecsökkentve, illetve a későbbiekben kiváltva a papír alapú kapcsolattartást és hivatalos iratok postai kézbesítést.

Hogyan történik a Cégkapu regisztráció?

A Cégkapu kezelésére az adott gazdálkodó szervezetnél az erre felhatalmazott természetes személy (Cégkapu megbízott) vagy az általa regisztrált, a gazdálkodó szervezet által megbízott további felhasználók jogosultak, azonban a gazdálkodó szervezetek csak egy Cégkapuval rendelkezhetnek.
A gazdálkodó szervezet regisztrációját online módon lehet kezdeményezni.
A Cégkapu online, teljesen automatikus regisztrációját csak a cégnyilvántartásban szereplő cég esetén lehet alkalmazni. Az online-regisztráció további előfeltétele, hogy maga a cégképviselő saját nevében végezze el a regisztrációt.
Mind a regisztrációt végző személy, mind a cégkapu-megbízott számára előfeltétel, hogy állam által kötelezően nyújtott azonosítási szolgáltatás útján (Ügyfélkapu, Részleges kódú telefonos azonosítás, Elektronikus személyazonosító igazolvány) azonosítsa magát.

Meddig kell eleget tenni a kötelezettségnek?

A NISZ Zrt. Cégkapu szolgáltatása 2017. december 1-én indul. Bár a bejelentkezési határidő 2017. augusztus 30-a, 2017. december 31-éig hátrányos jogkövetkezmények nélkül teljesíthető a regisztrációs kötelezettség.

Dr. Rózsa Boda - Dr. Lorenzo Amato - Dr. Halmos Bálint Ügyvédi Iroda