Módosultak a székhelyszolgáltatás szabályai

2017.11.09.

Módosultak a székhelyszolgáltatás szabályai.

A 2017. július 1-jétől hatályos 7/2017. igazságügyi miniszteri rendelet jelentősen szigorította a székhelyszolgáltatás feltételeit.

Eszerint székhelyszolgáltatás a továbbiakban csak olyan ingatlanban nyújtható, amely a szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, vagy, amelyen a szolgáltatónak használati joga van az ingatlan-nyilvántartásban bejegyezve.

Újdonság immár az is, hogy a cégtáblát közterületről is jól látható módon kell kihelyezni.

A rendelet számos ponton megköti a felek szerződéses szabadságát, így például a székhelyszolgáltatásról szóló szerződés nem lehet határozott idejű, kivéve, ha a cég létesítésére is határozott időre kerül sor. A szerződés megkötését követő egy éven belül a rendes felmondás jogát a felek nem gyakorolhatják. Könnyítés azonban, hogy a rendelet hatálybalépésekor már fennálló székhelyszolgáltatásra vonatkozó jogviszonyt a felek 2018. június 30-áig kötelesek csak módosítani, és ha írásbeli szerződés korábban nem jött létre, a szerződést írásba foglalni.

Azoknak a személyeknek, akik 2016. december 31-éig székhelyszolgáltatást vettek igénybe, és azóta nem következett be változás a jogviszonyt illetően, legkésőbb 2017. szeptember 29-éig kötelező a székhelyszolgáltató elnevezését, székhelyét, adószámát, a jogviszony keletkezésének – és határozott idejű jogviszony esetén – megszűnésének időpontját a NAV felé bejelenteni.

Dr. Rozsa Boda – Dr. Balint Halmos